Rate this post

Giấy phép mạng xã hội trực tuyến là gì? đăng ký giấy phép mạng xã hội trực tuyến ở đâu?

Theo quy định của pháp luật (Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, Thông tư 09 /2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông), các website cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến dưới nhiều hình thức phải đăng ký xin giấy phép mạng xã hội trực tuyến và chịu sự quản lý của Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều kiện đăng ký giấy phép mạng xã hội trực tuyến

1. Tổ chức, doanh nghiệp phải tuân thủ điều kiện xin giấy phép mạng xã hội trực tuyến cụ thể là phải có giấy phép hoạt động theo pháp luật Việt Nam và kinh doanh ngành nghề phù hợp với dịch vụ và nội dung thông tin cung cấp;

2. Đôi ngũ nhân viên đáp ứng yêu cầu theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông; 

3. Website mạng xã hội đã đăng ký tên miền phù hợp với quy định của pháp luật(Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015);

4. Có khả năng tài chính, kỹ thuật, tổ chức, nhân sự phù hợp với quy mô hoạt động;

5. Có hệ thống biện pháp bảo đảm an toàn và bảo mật cho website mạng xã hội đăng ký.

6. Abcd

Hồ sơ cấp giấy phép mạng xã hội trực tuyến.

1. Bản sao có chứng thực một trong các loại giấy tờ:
2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp thành lập theo luật doanh nghiệp)
3. Giấy chứng nhận đầu tư(đối với doanh nghiệp thành lập theo Luật Đầu tư);
4. Quyết định thành lập(đối với tổ chức không phải doanh nghiệp) có chức năng, nhiệm vụ phù hợp với nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử xin cấp phép và kèm theo văn bản chấp thuận của cơ quan chủ quản (nếu có);
5. Giấy phép hoạt động báo chí (đối với cơ quan báo chí).
6. Bằng tốt nghiệp đại học (bản sao có chứng thực) và sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm quản lý trang thông tin điện tử có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có ảnh và dấu giáp lai.