Rate this post

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Trung tâm Dịch vụ việc làm TPCT, số 160 Đường 30/4, An Phú, Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Đại diện tham gia Hiệp hội: Bà Huỳnh Thị Liên

Số điện thoại: 0907 688616

Email: lienht6@fsb.edu.vn; mba.ct@fsb.edu.vn

Website: https://fsb.edu.vn/

Ngành nghề: Giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ