Rate this post

Kính gửi Quý Hội viên/Quý Doanh nghiệp,

Hiệp hội doanh nghiệp TP Cần Thơ (CBA) kính chuyển đến quý Hội viên, Doanh nghiệp, đơn vị và doanh nghiệp sản xuất, chế biến xuất khẩu nông sản và trái cây tươi được biết và chủ động thực hiện theo nội dung Công văn số 2926/BCT-XNK của Bộ Công thương.

Công văn số 2926/BCT-XNK ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Bộ Công Thương về việc xuất khẩu nông sản qua biên giới;

Công văn số 2013/UBND-KT ngày 06 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu nông sản qua biên giới trong thời gian tới;

Công văn 1315/SCT-QLXNK ngày 09 tháng 6 năm 2021 của Sở Công Thương thành phố Cần Thơ.

Trân trọng.