Rate this post

Công ty Cổ phần T ký kết Hợp đồng lao động có thời hạn 12 tháng với ông K. Ngày 21-01-2016, chưa hết thời hạn hợp đồng, Công ty ra Thông báo số 37/TB-TGĐ-TMS.2016 cho ông K biết trước 30 ngày và Quyết định số 05/QĐ.TGĐ.TMS/2016 về việc chấm dứt Hợp đồng lao động với ông K kể từ ngày 08-3-2016. Tuy nhiên, Tòa vẫn tuyên công ty chấm dứt hợp đồng với ông là trái pháp luật.

Lý do là trước khi ra thông báo chấm dứt hợp đồng lao động với ông K thì phía công ty không có văn bản nào gởi đến ông K về việc ông không hoàn thành nhiệm vụ. Tại phiên tòa phúc thẩm công ty có cung cấp cho tòa biên bản họp ngày 20/01/2016 có nội dung xem xét năng lực, hiệu quả công việc qua thư phản ánh của công đoàn và nhân viên về nhân sự Phạm Thái K. Trong cuộc họp này thì không có mời ông K tham dự. Phía ông K cho rằng quá trình làm việc Công ty không có định mức cụ thể, không có bảng mô tả công việc… nên không thể nói ông K không hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra ông K không có biết gì về buổi họp ngày 20/01/2016 và trước khi ra thông báo số 37/TB-TGĐ-TMS.2016 ngày 21-01-2016  ông K không nghe công ty nói hay có văn bản nào gởi đến ông K cho rằng ông K không hoàn thành nhiệm vụ. Do đó Tòa án xét thấy công ty cho ông K nghỉ việc không đúng theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra Tòa còn buộc công ty trả lương trong những ngày ông K không được làm việc tính từ đến  ngày 08-11-2016 là: 9 tháng 8 ngày x 8.979.600 đồng/tháng  =83.809.600 đồng và bồi thường 2 tháng lương do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật là 8.979.600  đồng/ tháng x 2 = 17.959.200 đồng. Tổng cộng là 101.768.800đồng.

Nội dung vụ án cho thấy đây là trường hợp hoàn toàn có thể khắc phục được để tránh thiệt hại cho công ty.