Rate this post

Địa chỉ: số 5-7-9-11 Đường số 4, KDC Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

Đại diện tham gia Hiệp hội: Bà Ung Thị Trang

Số điện thoại: 0939.883474

Email: trang.ung@caodangvietmycantho.edu.vn

Website: http://dinhdongpallet.com.vn/

Ngành nghề: Đào tạo nghề