5 (100%) 1 vote

Địa chỉ: 47 Đường số 1, KV3 – Sông Hậu (Cồn Khương), P. Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Giám đốc: Nguyễn Minh Thơ

SĐT: 0292.3815 252

Email: nguyenmtho@gmail.com;tcdlct@gmail.com

Website: http://www.ctc.edu.vn

Ngành nghề: Đào tạo nghề.