Rate this post

Chúng tôi cung cấp cho quý vị án lệ này để quý vị có chú ý trong quá trình sử dụng lao động. Cụ thể án lệ có nội dung như sau : Ông T vào làm việc cho Siêu thị L với vị trí Trưởng bộ phận phi thực phẩm từ ngày 9-9-2013. Hợp đồng xác định thời hạn là 12 tháng, thời gian thử việc là 02 tháng. Ngày 28-12-2013 Siêu thị mời ông T đến ký thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn. Ông T không đồng ý, nhưng ngày 6-1-2014 Siêu thị vẫn ban hành Quyết định số 15/QĐKL-2013 đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với lý do ông T thường xuyên không hoàn thành nhiệm vụ. Ông T khởi kiện yêu cầu hủy Quyết định số 15 trên đây.

Tòa án 02 cấp sơ thẩm và phúc thẩm bác yêu cầu khởi kiện của ông T. Tuy nhiên, Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã chấp nhận kháng nghị giám đốc thẩm, hủy hai bản án để xét xử lại theo hướng chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông T. Lý do :

            -Thứ nhất, siêu thị cho rằng do không đáp ứng được yêu cầu trong thời gian 2 tháng thử việc, nên cho ông T thử việc thêm 1 tháng, nhưng ông vẫn không đáp ứng được yêu cầu. Tuy nhiên siêu thị không chứng mình được ông T không hoàn thành nhiệm vụ và cũng không có chứng cứ chứng minh thỏa thuận về việc kéo dài thời gian thử việc. Điều này cho thấy việc lập hồ sơ theo dõi là một công việc cần thiết làm căn cứ cho quyết định về sử dụng lao động sau này.

            -Thứ hai, tại bản tự khai gởi cho Tòa án, đại diện Siêu thị xác nhận, sau khi hết thời gian 60 ngày thử việc, nếu chưa ký HĐLĐ thì người lao động được làm việc chính thức theo loại HĐLĐ xác định thời hạn 12 tháng. Do đó quan hệ giữa siêu thị và ông T đã trở thành quan hệ lao động sau khi hết thời gian thử việc.

            Về pháp luật áp dụng, dù Nghị định 44/2003 hết hiệu lực sau khi có BLLĐ 2012, nhưng do không trái với nguyên tác cơ bản của BLLĐ 2012 nên vẫn được áp dụng để giải thích trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ làm căn cứ giải quyết vụ án, bảo vệ ông T.