Rate this post

Kính gửi các doanh nghiệp,

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 5106/VPUB-KT ngày 14/12/2020 của Văn phòng UBND thành phố về phối hợp hỗ trợ đẩy mạnh phân phối hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam qua “Gian hàng Việt trực tuyến” trên Sàn Thương mại điện tử tại Công văn số 9331/BCT-TMĐT ngày 04/12/2020 của Bộ Công Thương;

Quyền lợi của các doanh nghiệp tham gia:

– Các doanh nghiệp đăng ký tham gia phân phối trên “Gian hàng Việt trực tuyến” sẽ nhận được hỗ trợ từ Bộ Công Thương, các Sàn thương mại điện tử, các đơn vị chuyển phát, cũng như các đối tác hợp tác của Chương trình.

– Các doanh nghiệp đăng ký tham gia sẽ được hỗ trợ tư vấn miễn phí từ đơn vị triển khai và các Sàn thương mại điện tử để thực hiện các thủ tục, hướng dẫn cách thức phân phối hàng hóa trên “Gian hàng Việt trực tuyến”.

Sở Công Thương kính mời các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố đăng ký tham gia “Gian hàng Việt trực tuyến”. Đề nghị liên hệ với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số để được hỗ trợ và hướng dẫn đăng ký.

Thông tin liên hệ và đăng ký tham gia Chương trình:

– Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương

– Điện thoại hỗ trợ: 0989.052.055

– Email: hangvietonline@moit.gov.vn