Rate this post

TƯ VẤN GIẤY PHÉP DỊCH VỤ VIÊN THÔNG

Dịch vụ viễn thông là lĩnh vực liên quan đến việc gửi, truyền, nhận và xử lý ký hiệu, tín hiệu, số liệu, chữ viết, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng thông tin khác bằng đường cáp, sóng vô tuyến điện, phương tiện quang học và phương tiện điện từ khác. Cùng với sự phát triển về khoa học kỹ thuật, các dịch vụ viễn thông ngày càng phát triển cả về chất lượng và số lượng. Theo quy định của pháp luật việc các doanh nghiệp kinh doạnh liên quan đến dịch vụ viễn thông cần hoàn thiện thủ tục đăng ký giấy phép dịch vụ viễn thông.

I. Về loại giấy phép đăng ký dịch vụ viên thông

Căn cứ Điều 13 Luật Viễn Thông quy định về kinh doanh mảng “dịch vụ viễn thông nhằm mục đích sinh lợi”:

Điều 13. Hình thức kinh doanh viễn thông (Luật Viễn Thông)

1. Kinh doanh viễn thông bao gồm kinh doanh dịch vụ viễn thông và kinh doanh hàng hóa viễn thông.

Kinh doanh dịch vụ viễn thông là hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng viễn thông công cộng, dịch vụ viễn thông nhằm mục đích sinh lợi.

Kinh doanh hàng hóa viễn thông là hoạt động đầu tư, sản xuất, mua bán, cho thuê phần mềm và vật tư, thiết bị viễn thông nhằm mục đích sinh lợi.

Điều 9. Phân loại dịch vụ viễn thông (Nghị định 25/2011)

1. Dịch vụ viễn thông cơ bản bao gồm:

a) Dịch vụ thoại;

b) Dịch vụ fax;

c) Dịch vụ truyền số liệu;

d) Dịch vụ truyền hình ảnh;

đ) Dịch vụ nhắn tin;

e) Dịch vụ hội nghị truyền hình;

g) Dịch vụ kênh thuê riêng;

h) Dịch vụ kết nối Internet;

i) Các dịch vụ viễn thông cơ bản khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng bao gồm:

a) Dịch vụ thư điện tử;

b) Dịch vụ thư thoại;

c) Dịch vụ fax gia tăng giá trị;

d) Dịch vụ truy nhập Internet;

đ) Các dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Dịch vụ của bên mình gồm dịch vụ thư điện tử, dịch vụ hội nghị truyền hình, dịch vụ thoại.