Rate this post

Kính gửi các doanh nghiệp xuất khẩu,

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tuyên truyền hội nhập quốc tế kinh tế, Sở Công Thương Cần Thơ đã tạo link liên kết giữa website của Sở Công Thương với trang thông tin về Hiệp định CPTPP và Hiệp định EVFTA do Bộ Công Thương thực hiện.

Trên trang CPTPP và EVFTA sẽ có đầy đủ các thông tin: văn kiện Hiệp định, các cam kết chính, các cơ quan và hội đồng liên quan, các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam, các câu hỏi thường gặp, cập nhật các sự kiện và tin tức có liên quan đến Hiệp định.
Các doanh nghiệp có nhu cầu nghiên cứu, tham khảo thông tin về Hiệp định có thể vào bằng cách click biểu tượng Hiệp định CPTPP hoặc EVFTA nằm bên phải trang web của Sở Công Thương Cần Thơ: http://cantho.gov.vn/wps/portal/soct

Trân trọng,