Rate this post

Kính gửi: Quý doanh nghiệp xuất khẩu TP. Cần Thơ

Sở Công Thương thành phố Cần Thơ kính gửi Hiệp hội doanh nghiệp và Quý Doanh nghiệp xuất khẩu thông tin của Hàn Quốc cập nhật danh sách doanh nghiệp sản xuất thực phẩm cần nộp hồ sơ kiểm tra tại nguồn năm 2020. 

Ngày 14 tháng 8 năm 2020, Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) đã có thông báo về việc cập nhật danh sách các doanh nghiệp sản xuất thực phầm xuất khẩu sang Hàn Quốc được yêu cầm nộp hồ sơ kiểm tra tại nguồn.

– Đây là phương thức kiểm tra lâm thời thực hiện trong năm 2020 do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên thế giới, áp dụng riêng đối với các doanh nghiệp cụ thể được MFDS liệt kê (danh sách đính kèm theo thông báo này). Ngoài các doanh nghiệp đã được liệt kê tại thông báo trước đó, danh sách mới đã bổ sung thêm 08 doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản. 

– Các doanh nghiệp có thể tự chuẩn bị và nộp hồ sơ theo danh sách yêu cầu của MFDS trước ngày 15 tháng 9 năm 2020 theo một trong hai phương thức dưới đây:

1. Cổng hồ sơ trực tuyến của MFDS tại: http://impfood.mfds.go.kr (Thông tin truy cập được gửi riêng tới từng doanh nghiệp thuộc diện kiểm tra).

2. Địa chỉ email của MFDS tại: mfdsoip@korea.kr hoặc paula83@korea.kr.

Đầu mối liên hệ:

 – Chuyên viên Nguyễn Thùy Linh, Ban Kinh tế, Bộ Ngoại giao, (email: linhthuy@mofa.or.kr; ĐT: 024-3831511(504)/ 0965587156).

(Nguồn: https://www.moit.gov.vn)