Rate this post

Kính gửi quý Hội viên/Doanh nghiệp,

Hiệp hội Doanh nghiệp TP Cần Thơ (CBA) kính chuyển đến Qúy Hội viên/Doanh nghiệp thông báo mất điện tuần lễ từ 09/12/2019 đến 15/12/2019. Qúy Hội viên/Doanh nghiệp vui lòng xem tại đây.