Rate this post

Kính gửi quý Hội viên/Doanh nghiệp,

Hiệp hội Doanh nghiệp TP Cần Thơ (CBA) kính chuyển đến Qúy Hội viên/Doanh nghiệp thông báo mất điện tuần lễ từ 04/11/2019 đến 10/11/2019. Qúy Hội viên/Doanh nghiệp vui lòng xem tại đây.