Rate this post

Kính gửi quý Hội viên/Doanh nghiệp,

Hiệp hội Doanh nghiệp TP Cần Thơ (CBA) kính chuyển đến Quý Hội viên/Doanh nghiệp thông báo mất điện tuần lễ từ 29/10/2020 đến 07/11/2020. Quý Hội viên/Doanh nghiệp vui lòng xem tại đây