Rate this post

Kính gửi quý Hội viên/Doanh nghiệp,

Hiệp hội Doanh nghiệp TP Cần Thơ (CBA) kính chuyển đến Quý Hội viên/Doanh nghiệp thông báo mất điện tuần lễ từ 18/09/2020 đến 26/09/2020. Quý Hội viên/Doanh nghiệp vui lòng xem tại đây