Rate this post

Kính gửi quý Hội viên/Doanh nghiệp,

Hiệp hội Doanh nghiệp TP Cần Thơ (CBA) kính chuyển đến Quý Hội viên/Doanh nghiệp thông báo mất điện tuần lễ từ 08/08/2020 đến 15/08/2020. Quý Hội viên/Doanh nghiệp vui lòng xem tại đây