Rate this post

Kính gửi quý Hội viên/doanh nghiệp

Hiệp hội Doanh nghiệp TP Cần Thơ (CBA) kính chuyển đến Quý Hội viên/Doanh nghiệp thông báo mất điện tuần lễ từ 08/04/2021 đến 17/04/2021. Quý Hội viên/Doanh nghiệp vui lòng xem tại đây.