Rate this post

VPCP ban hành Thông báo 332/TB-VPCP về Kết luận của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản (BĐS)…

Theo đó, để tháo gỡ các khó khăn cho thị trường BĐS trong thời gian tới có được chuyển biến căn bản, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

– Tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng và Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường BĐS trong lĩnh vực này.

– Làm tốt công tác dự báo cung – cầu, nắm chắc diễn biến của thị trường, có biện pháp xử lý kịp thời để bình ổn thị trường, không để xảy ra sốt giá và bong bóng BĐS.

– Tăng cường thanh tra, kiểm tra, rà soát các dự án BĐS bảo đảm tuân thủ đúng pháp luật về sử dụng đất, đầu tư xây dựng, kinh doanh, quản lý vận hành, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

– Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan lĩnh vực nhà ở và thị trường BĐS…

Xem chi tiết tại Thông báo 332/TB-VPCP được ban hành ngày 16/9/2020.