Rate this post

Kính gửi: Quý doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn TP. Cần Thơ

Sở Công Thương thành phố Cần Thơ kính gửi quý doanh nghiệp thông tin quy định tại Thông tư số 06/2020/TT-BCT (Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 03/2019/TT-BCT về quy tắc xuất xứ hàng hóa), giúp tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghệp khi xuất khẩu sang một số thị trường CPTPP (Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương).

Trong quá trình triển khai Thông tư số 03/2019/TT-BCT nêu trên. Trước phản ánh của doanh nghiệp về việc một số nước thành viên CPTPP cho rằng C/O mẫu CPTPP của Việt Nam thiếu lời văn chứng nhận xuất xứ của nhà sản xuất, nhà xuất khẩu theo quy định tại mục 9, Phụ lục 3-B của Hiệp định CPTPP.

Tóm tắt một số thông tin sửa đổi, bổ sung như sau:

Bổ sung quy định về De Minimis hàng dệt may tại Điều 29 Thông tư 03/2019/TT-BCT, giải thích khái niệm “xe toàn bộ” (wholly formed) tại khoản 3 là: Toàn bộ quá trình sản xuất và công đoạn hoàn thiện, bắt đầu từ ép đùn sợi filament, dải, màng hoặc tấm, và bao gồm cả kéo căng sợi filament hoặc cắt màng hoặc tấm thành dải, hoặc công đoạn kéo các loại xơ thành sợi, hoặc cả hai, và cuối cùng thu được sợi thành phẩm (a finished yarn) hoặc sợi chập (plied yarn).

Thay thế 04 phụ lục tại Thông tư 03/2019/TT-BCT bằng các phụ lục kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BCT.

– Phụ lục III – Trường hợp ngoại lệ áp dụng De Minimis,

– Phụ lục IV – Mẫu C/O CPTPP của Việt Nam,

– Phụ lục V – Mẫu Tờ khai bổ sung C/O mẫu CPTPP của Việt Nam,

– Phụ lục VI – Hướng dẫn kê khai C/O mẫu CPTPP và Tờ khai bổ sung.

* Thông tư có hiệu lực từ ngày 08/5/2020.

 (Nguồn: https://congthuong.vn/hoi-nhap)