Rate this post

Đây là nội dung đáng chú ý trong Chỉ thị 11/CT-TTg về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Theo đó, giao NHNN hướng dẫn các ngân hàng thực hiện các biện pháp hỗ trợ như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, giảm phí… đối với khách hàng gặp khó khăn do dịch Covid-19, mà trước hết là gói hỗ trợ tín dụng khoảng 250 nghìn tỷ đồng.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, cơ quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ quan trọng sau:

– Rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp;

– Tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy xuất, nhập khẩu;

– Khẩn trương phục hồi và phát triển ngành du lịch, hàng không;

– Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh;

– Tập trung xử lý vướng mắc về lao động;

– Đẩy mạnh thông tin truyền thông.

Chỉ thị 11/CT-TTg được Thủ tướng Chính phủ ban hành  ngày 04/3/2020.