Rate this post

Thủ tướng ban hành Quyết định 126/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 về triển khai thi hành triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020.

Theo đó, ban hành Danh mục các Nghị định sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới theo các lĩnh vực sẽ được trình Chính phủ trong năm 2021, đơn cử như:

– Nghị định quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực xây dựng; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản; quản lý, phát triển nhà và công sở thay thế Nghị định 139/2017/NĐ-CP (trình Chính phủ vào tháng 9/2021);

– Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thay thế, sửa đổi, bổ sung Nghị định 155/2016/NĐ-CP (trình Chính phủ vào tháng 5/2021);

– Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thay thế Nghị định 28/2020/NĐ-CP (trình Chính phủ vào tháng 10/2021);

– Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng (ban hành mới, trình Chính phủ vào tháng 9/2021)…

Quyết định 126/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.