Rate this post

Ngày 27-28/05/2020 tại hội trường A Khách sạn Cửu Long, Hiệp hội doanh nghiệp TP Cần Thơ đã tổ chức lớp “Quản trị nguồn nhân lực hậu Covid 19 – Các công cụ đánh giá. Khóa học với sự tham dự của hơn 80 học viên.