Rate this post

Ngày 02/6/2022, Bộ TT&TT ban hành Quyết định 1014/QĐ-BTTTT phê duyệt Đề án Bảo đảm an toàn thông tin cho đô thị thông minh giai đoạn 2022 – 2025.

Theo đó, để bảo đảm sẵn sàng ứng phó, khắc phục kịp thời các sự cố mất an toàn thông tin trong đô thị thông minh, Đề án đã đề ra 11 nhiệm vụ và giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới, đơn cử như:

Xây dựng, hoàn thiện hệ thống giám sát bảo đảm an toàn thông tin cho các IOC đang vận hành trước ngày 30/6/2023.

Thực hiện giám sát thường xuyên, liên tục nhằm bảo vệ IOC trước các nguy cơ mất an toàn thông tin.

(IOC là gọi tắt của Trung tâm giám sát, điều hành thông minh, gồm: IOC cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; IOC cấp đô thị thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các IOC cấp thấp hơn).

Định kỳ tiến hành kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin đối với các IOC:

– 06 tháng với IOC cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– 12 tháng với IOC cấp đô thị thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và IOC cấp thấp hơn.

Khuyến nghị sử dụng dịch vụ của các tổ chức hoặc doanh nghiệp độc lập với tổ chức/doanh nghiệp giám sát, bảo vệ và lực lượng tại chỗ của IOC.

Quyết định 1014/QĐ-BTTTT có hiệu lực kể từ ngày ký.