Rate this post

Kính gửi các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa,

Sở Công Thương Cần Thơ kính gửi các doanh nghiệp thông tin cảnh báo từ Thương vụ Việt Nam tại Algeria.Theo báo chí Algeria ngày 3/3/2020, Ngân hàng Trung ương Algeria đã phát hiện ra «những sai phạm» tại 02 chi nhánh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (BADR) của nước này. Đó là các chi nhánh ngân hàng tại Amirouche và Pins Maritimes thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Algeria (BADR). Vẫn theo nguồn tin trên, những sai phạm này đã được các cơ quan chức năng của Ngân hàng Trung ương Algeria phát hiện qua thanh tra sơ bộ sau khi nhận được «đơn khiếu nại của các nhà cung cấp hàng hóa nước ngoài».
Những nhà xuất khẩu này đã khiếu kiện về việc «không được thanh toán nhiều lô hàng đã bán cho 2 khách hàng Algeria là Công ty TNHH Sarl Groupe Méditerranéen de Commercialisation (GMC) và Công ty TNHH Sarl MAGNOLIA» có tài khoản tại hai chi nhánh ngân hàng này. Những thiệt hại về tài chính hiện đang được đánh giá song cũng cho thấy «có sự tiếp tay cả thụ động lẫn chủ động của một số nhân viên tại hai chi nhánh ngân hàng nói trên». Vẫn theo báo chí Algeria, «Những giai đoạn xảy ra các sai phạm này là những năm 2017, 2018 và 2019» và «Việc đánh giá toàn diện hệ thống thông tin của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Algeria đang được tiến hành bởi các cơ quan chuyên trách của Ngân hàng Trung ương Algeria».

Đề nghị các doanh nghiệp lưu ý thông tin này khi ký kết hợp đồng giao dịch thanh toán với doanh nghiệp Algeria. Các doanh nghiệp có vướng mắc trong thanh toán hợp đồng thương mại với 02 ngân hàng nêu trên vui lòng gửi email phản ánh về cho Thương vụ Việt Nam tại Algeria theo địa chỉ:Thương vụ Việt Nam tại Algeria

Tham tán Hoàng Đức Nhuận (Kiêm nhiệm: Ma-li,Gam-bi-a, Ni-giê, Xa-ra-uy & Xê-nê-gan)

Địa chỉ: Villa 30, boulevard du 11 Decembre 1960, El Biar, Val d’Hydra, Alger, Algeria

Điện thoại: +21321946070/+213559 50 26 58

Email: dz@moit.gov.vnnhuanhd@moit.gov.vn

Fax: +213 21946070

Trân trọng,