5 (100%) 1 vote

Kính gửi các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản chế biến,

Sở Công Thương Cần Thơ kính gửi các doanh nghiệp thông tin tìm mua hàng của Công ty ở Úc do Thương vụ Việt Nam tại Úc thông báo.

Một doanh nghiệp Úc cần nhập khẩu mặt hàng nước ép hữu cơ từ chanh dây và dứa của Việt Nam. Doanh nghiệp nào quan tâm xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Úc:

Địa chỉ: 9 Poate Road, Centennial Park, NSW 2021

Email: au@moit.gov.vn / RealTech Antispam Mail appliance has detected a possible fraud attempt from “vietnamexport.com” claiming to be vntrade@bigpond.net.au

Doanh nghiệp Úc cần nhập khẩu mặt hàng nước ép hữu cơ từ chanh dây và dứa của Việt Nam

Trân trọng,