Rate this post

Kính gửi các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản,

Sở Công Thương kính gửi các doanh nghiệp thông tin về nhu cầu đặt mua hàng cá fillet đông lạnh từ Hungary do Thương vụ Việt Nam tại Hungary thông báo.

Công ty Hungary có nhu cầu nhập khẩu khoảng 150 tấn cá fillet đông lạnh gồm các loại sau: 

– African catfish ( Clarias Gariepinus)

– Tilapia (Oreochromis niloticus )

Tên Công ty: Halker Kft.- Người liên hệ: Mr. Istvan Santa, Foreign Trade Manager

– Email: isanta@halker.hu

– Tel: +36 85 550 900 / Mobile: +36 30 6801438

Tổ chức, công ty Việt Nam có thể cung cấp các mặt hàng trên, đề nghị liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Hungary để biết thêm chi tiết, tư vấn về cách thức giao dịch và được kết nối.

Tham tán Phạm Văn Công

Địa chỉ: 1146 Budapest, Thokoly Ut 41, Hungary

Điện thoại: +36 1 342 5583 ext 117

Email: hu@moit.gov.vn

Fax: +36 1 352 8798

Trân trọng,