Rate this post

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Công văn 8458/NHNN-TT về việc triển khai áp dụng tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chíp nội địa.

Theo đó, không có quy định về việc dừng hoặc từ chối giao dịch thẻ đối với thẻ từ nội địa đang lưu hành (còn thời hạn sử dụng) do các tổ chức phát hành thẻ Việt Nam phát hành.

Đồng thời không có quy định về việc từ chối chấp nhận giao dịch thẻ đối với thẻ từ nội địa đang lưu hành.

Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước đề nghị các đơn vị có liên quan triển khai các biện pháp truyền thông để khách hàng nắm được thông tin sau:

Thẻ từ nội địa đang còn hạn sử dụng chưa chuyển đổi sang thẻ chíp thì sau ngày 31/12/2021 vẫn có thể sử dụng thẻ từ để thực hiện các giao dịch thẻ tại ATM, POS, kênh internet banking, mobile banking, quầy giao dịch.

Công văn 8458/NHNN-TT được ban hành ngày 30/11/2021.