Rate this post

Căn cứ công tác sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ và cải tạo lưới điện của Công ty Điện lực tp Cần Thơ, Công ty Điện lực tp Cần Thơ xin thông báo đến quý khách hàng sử dụng điện lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 01/7/2019 đến ngày 06/7/2019 như sau:

Nội dung xem tại đây