Rate this post

Chiều 27/10, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp thành phố “Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp ở thành phố Cần Thơ: Thực trạng và giải pháp cải thiện” do bà Nguyễn Mỹ Thuận – Hiệp hội doanh nghiệp TP Cần Thơ (CBA) làm chủ nhiệm.

Thông tin trên Đài Phát thành và Truyền hình TP Cần Thơ