Rate this post

Địa chỉ: Lô P+R Trần Văn Khéo, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Giám đốc: Ông Đặng Anh Tài

Số điện thoại: 02923 763 053

Fax: 02923 763 052

Email: contact@eximbank.com.vn

Website: http://eximbank.com.vn

Ngành nghề: Kinh doanh tiền tệ