5 (100%) 1 vote

Địa chỉ: 12 Hòa Bình, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Giám đốc: Ông Trần Chí Linh

SĐT: 0292.3765 995

Email: linh.ct@vib.com.vn

Web: https://vib.com.vn

Ngành nghề: Tín dụng