5 (100%) 1 vote

Địa chỉ: 14-16B Hòa Bình, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Giám đốc: Ông Nguyễn Viết Vượng

SĐT: 0292.3829 152 – 3820 448 – 3820 881

Website: http://www.ocb.com.vn

Ngành nghề: Tín dụng