Rate this post

Địa chỉ: 279 Nguyễn Sinh Sắc, khóm 2, Phường 2, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Đại diện tham gia Hiệp hội: Ông Đặng Quốc Cường

Số điện thoại: 02773774021

Email: msb@msb.com.vn

Website: https://www.msb.com.vn/

Ngành nghề: Ngân hàng