Rate this post

Kính gửi Qúy Doanh nghiệp,

Hiệp hội Doanh nghiệp TP Cần Thơ (CBA) kính chuyển đến Qúy Doanh nghiệp công văn của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn – chi nhánh Cần Thơ II v/v công khai đường dây nóng tiếp nhận kiến nghị về thực hiện chính sách hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Trân trọng