5 (100%) 1 vote

Địa chỉ: Số 3-5-7, Hoà Bình, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Giám đốc: Ông Trần Long Giang

SĐT: 0292.3820 445 – 3823 293

Email: hcns.ct@vietcombank.com.vn;anhnn.cth@vietcombank.com.vn

Webhttp://www.vietcombank.com.vn

Ngành nghề: Tín dụng