Rate this post

Đặc biệt, 3 học viên đạt kết quả học tập xuất sắc sẽ được dự án lựa chọn để tham gia chương trình hỗ trợ chuyên sâu với học bổng lên tới 20 triệu đồng/học viên Trân trọng kính mời.

Đăng ký tham dự tại đây