Rate this post

Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 1729/QĐ-NHNN về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam (VND) của tổ chức, cá nhân tại TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, quy định mức lãi suất tối đa theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN như sau:

– Đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 01 tháng là 0,2%/năm;

– Đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 01 tháng đến dưới 06 tháng là 4,0%/năm.

Riêng đối với Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 01 tháng đến dưới 06 tháng là 4,5%/năm.

Đối với lãi suất phát sinh trước ngày 01/10/2020 thì được thực hiện cho đến khi hết thời hạn; trường hợp hết thời hạn đã thỏa thuận mà tổ chức, cá nhân không đến lĩnh tiền thì áp dụng lãi suất mới theo Quyết định 1729.

Quyết định 1729/QĐ-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/10/2020.