Rate this post

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai, trong đó có nhiều thay đổi liên quan đến sổ đỏ.