Rate this post

Doanh nghiệp đủ điều kiện được đề xuất giảm mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN theo Nghị định 58/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020.

Tải về mẫu hồ sơ tại đây

Theo đó, doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ, BNN, nộp hồ sơ đề xuất áp dụng mức đóng thấp hơn bình thường (0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH thay vì 0,5%) bao gồm:

– Văn bản đề nghị theo Mẫu số 01.

– Bản sao chứng thực báo cáo đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn lao động  theo Mẫu số 02 được thực hiện bởi tố chức đánh giá an toàn, vệ sinh lao động .

Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua đường bưu điện về Bộ LĐ-TB&XH và đợi kết quả.

Nghị định 58/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/7/2020.