Rate this post

Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành Quyết định 1326/QĐ-LĐTBXH công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

>> Tải về mẫu tại đây

Trước đó, Quyết định 32/2020/QĐ-TTg đã sửa điều kiện để người sử dụng được vay vốn trả lương ngừng việc do Covid-19 tại Quyết định 15/2020/QĐ-TTg như sau:

– Có người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 31/12/2020;

– Người sử dụng lao động có doanh thu quý I năm 2020 giảm 20% trở lên so với quý IV năm 2019 hoặc doanh thu của quý liền kề trước thời điểm xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019;

– Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31/12/2019.

Vì vậy, Quyết định 1326/QĐ-LĐTBXH ban hành mới Mẫu đơn đề nghị vay vốn trả lương ngừng việc thay thế Mẫu số 11- Đề nghị vay vốn hỗ trợ trả lương ngừng việc cho người lao động ban hành kèm theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2000.

Xem chi tiết thủ tục đề nghị vay vốn tại Quyết định 1326/QĐ-LĐTBXH (có hiệu lực từ ngày 04/11/2020).