Rate this post

Kính chào quý Công ty,Hiệp hội doanh nghiệp TP Cần Thơ (CBA) kính chuyển đến quý Công ty bộ hồ sơ gia nhập hội viên: 

1. Thư ngỏ 

2. Đơn gia nhập hội viên  

3. Điều lệ

Kính chúc quý Công ty ngày càng phát triển và thịnh vượng.