Rate this post

Đây là quy định của pháp luật để xác định lãi suất trong các trường hợp chậm trả tiền hàng.

Điều 11 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11-1-2019 của  Hội đồng Thẩm phán TANDTC quy định : “Trong trường hợp hợp đồng thuộc phạm vụ điều chỉnh tại Điều 306 của Luật Thương mại năm 2005 thì khi xác định lãi suất chậm trả đối với số tiền chậm trả, tòa án căn cứ vào mức lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường của ít nhất 03 ngân hàng thương mại (Ngân hàng thương mại CP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng thương mại CP Công thương Việt Nam, Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam…) có trụ sở, chi nhánh hoặc Phòng Giao dịch tại tỉnh, TP trực thuộc Trung ương nơi tòa án đang giải quyết, xét xử có trụ sở tại thời điểm thanh toán (thời điểm xét xử sơ thẩm) để quyết định mức lãi suất chậm trả, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật quy định khác

……………………………………………..

(*) Điều 306 LTM quy định về quyền yêu cầu tiền lãi do chậm thanh toán.

Nguồn: LS Trần Thanh Phong