Rate this post

Theo quy định tại Điều 126 BLDS, Hợp đồng bị nhầm lẫn là trường hợp hợp đồng đó được xác lập khi có sự nhầm lẫn làm cho một bên hoặc các bên không đạt được mục đích của việc xác lập hợp đồng. Nhầm lẫn được hiểu với nhiều lý do :

Thực tiễn các tranh chấp cho thấy sự nhầm lẫn có thể xảy ra do một bên không hiểu đúng bản chất của hợp đồng. Ví dụ một bên cho mượn, còn bên kia cho rằng cho thuê. Cũng có thể một hoặc hai bên không xác định đúng đối tượng hợp đồng. Ví dụ : Một bên không hiểu đúng địa điểm giao hàng….

Khi một trong hai bên phát hiện hợp đồng bị nhầm lẫn thì bên bị nhầm lẫn thì có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng đó vô hiệu trừ trường hợp mục đích xác lập hợp đồng của các bên đã đạt được hoặc các bên có thể khắc phục ngay được sự nhầm lẫn làm cho mục đích của việc xác lập hợp đồng vẫn đạt được.

Theo Điều 132 BLDS, thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng vô hiệu trong trường hợp này là 02 năm, kể từ ngày người bị nhầm lẫn, bị lừa dối biết hoặc phải biết hợp đồng được xác lập do bị nhầm lẫn.

Nguồn: Luật sư Trần Thanh Phong