Rate this post

Ông A vào làm việc cho Công ty B từ ngày 01/3/2014, ký hợp đồng lao động số 02-TD ngày 01/3/2014 theo hợp đồng không xác định thời hạn. Chức danh chuyên môn quản lý. Lương thỏa thuận 15.000.000 đồng. Đến ngày 25/3/2015, ông A nhận quyết định số 01/2015/QĐTV- TD ngày 20/3/2015 về việc thôi việc nhân viên, chính thức cho ông A thôi việc kể từ ngày 01/4/2015, công ty chỉ báo trước 06 ngày. Công ty không nói rõ lý do cho ông A nghỉ việc, mặc dù trong thời gian làm việc ông A không bị sai phạm gì.

Ông A khởi kiện yêu cầu Tòa án nhận lại làm việc, nếu trong trường hợp Công ty không đồng ý nhận ông A lại làm việc thì Công ty phải bồi thường 02 tháng lương x 15.000.000 đồng =30.000.000 đồng. Ngoài ra ông A còn yêu cầu Công ty trả tiền lương cho những ngày không làm việc từ 01/4/2015 đến ngày11/4/2017 là: 15.000.000 đồng x 24 tháng 10 ngày = 365.000.000 đồng và một số khoản tiền khác. Tòa án chấp nhận yêu cầu của ông và buộc Công ty bồi thường tổng cộng là 444.500.000 đồng.

Nội dung chính của bản án như sau : “Xét; Quyết định số 01/2015/QĐTV-TD ngày 20/03/2015 không nêu lý do cho ông A thôi việc. Tại phiên tòa công ty cho rằng căn cứ cho ông A thôi việc là do ông A không hoàn thành công việc được giao. Tuy nhiên công ty không cung cấp được chứng cứ chứng minh ông A không hoàn thành công việc. Như vậy, việc công ty cho ông A thôi việc không thuộc trường hợp người sử dụng lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động quy định tại khoản 1 Điều 38 Bộ Luật lao động năm 2012. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xác định Công ty cho ông A thôi việc là trái với quy định pháp luật và căn cứ tại Điều 42 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật “ Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất hai tháng lương theo hợp đồng lao động…. Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng ý, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này và trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.”

Căn cứ chính để tòa tuyên như trên là công ty không cung cấp được chứng cứ chứng minh ông A không hoàn thành công việc. Điều này cũng có thể khắc phục nếu công ty dự liệu trước