Rate this post

Kính gửi Quý Hội viên/Doanh nghiệp,

Hiệp hội doanh nghiệp TP Cần Thơ (CBA) kính chuyển đến Qúy Hội viên/Doanh nghiệp thông tin về Hội nghị “Xúc tiến đầu tư tỉnh Kiên Giang năm 2019”. Qúy Hội viên/Doanh nghiệp vui lòng xem file đính kèm.

2-Projects calling for investment of Kien Giang…

3-Investment Incentive Policies of Kien Giang p…

 4-Agricultural and Fishery Products of Kien Gia…