Rate this post

Đây là nội dung nổi bật tại Công điện 776/CĐ-TTg về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Theo đó, nhiều khu rừng đang ở cấp cảnh báo cháy rừng cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm), Thủ tướng chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai một số biện pháp sau:

– Kiểm tra lại lực lượng; phương tiện, vật tư, kinh phí để thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”; phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô.

– Bố trí các điểm chốt chặn, tuần tra canh gác ở những khu vực trọng điểm dễ cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy rừng cao.

– Kịp thời phát hiện điểm cháy, huy động các lực lượng tham gia khống chế và dập tắt cháy rừng trong thời gian ngắn nhất, không để xảy ra cháy lớn.

– Phải có phương án và sẵn sàng thực hiện sơ tán dân khi cần thiết; chủ động di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản nhân dân và Nhà nước.

– Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng…

Các cơ quan liên quan thông tin ngay khi cháy rừng xảy ra về Cục Kiểm lâm theo số điện thoại: 098 666 8 333; Email: fdp@kiemlam.org.vn để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết.

Công điện 776/CĐ-TTg được ban hành ngày 29/6/2019.