Rate this post

Kính gửi Qúy Doanh nghiệp/Hội viên,

CBA kính chuyển đến Qúy Anh/Chị thư mời tham dự khóa đào tạo “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp” tại Cần Thơ.

Trân trọng kính mời

Đính kèm:

1/ Giấy mời

2/ Chương trình