Rate this post

Vừa qua, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6283/TCHQ-TXNK về thực hiện Nghị định 111/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020, theo đó hướng dẫn như sau:

– Đối với hàng hoá nhập khẩu đáp ứng quy định tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định 111/2020:

Người khai hải quan thực hiện kê khai mã Biểu thuế B25 trên tờ khai nhập khẩu để được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt EVFTA quy định tại Phụ lục II của Nghị định 111/2020.

– Đối với hàng hoá xuất khẩu từ Việt Nam được nhập khẩu vào các lãnh thổ theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 4 Nghị định 111/2020:

Tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan kê khai và áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu tại Phụ lục I – Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP.

Ngoài ra, Công văn đồng thời hướng dẫn về việc xử lý tiền thuế nộp thừa cho hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đối với các lãnh thổ thuộc Liên minh châu Âu; Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len.

Xem thêm nội dung chi tiết tại Công văn 6283/TCHQ-TXNK ban hành ngày 24/9/2020.