Rate this post

Ngày 20/12/2019 (thứ 6), CBA phối hợp cùng với Base tổ chức Hội thảo với chủ đề Công nghệ – đòn bẩy tăng trưởng

Địa điểm: Hội trường KS Kim Thơ (01 Ngô Gia Tự)

Đăng ký tham dự với Ms Kim Hương 098 369 3739; email: contact@cbamekong.org