Rate this post

Xem thêm hình ảnh chương trình “Hội nghị toàn thể hội viên năm 2020” tại đây

Kính mời quý Hội viên/Doanh nghiệp xem video hội nghị tại đường link sau đây:

Chào mừng 15 năm thành lập CBA

CBA – 15 năm hình thành và phát triển